ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΑΙΤΑΝΙ

ΤΗΛ. 26950 27097