ΒΟΛΟΣ 

ΝΑΚΟΣ Η. ΑΕ

ΒΟΛΟΥ 7, ΑΛΜΥΡΟΣ

ΤΗΛ. 24220 22633

FAX. 24220 24818